Telefon: 781 403 365
lub 668 841 340

ul. Stanisława Małachowskiego 6
41-200 Sosnowiec

gabinet.sosnowiec@gmail.com